ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2012 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

kalliergeia5

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το 2012

Για όλους τους δικαιούχους:

  • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης ή οποιουδήποτε εγγράφου, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ
  • Αντίγραφο των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο κ.λ.π.)
  • Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

 

Επίσης, μόνο για συγκεκριμένους δικαιούχους κατά περίπτωση:

  • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όσους παράγουν πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με το Agro 2.1-2.2
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού Agro 2.1-2.2 ή βεβαίωση συμμόρφωσης βάση των ΕΚ 834/2007 και ΕΚ 889/2008 της βιολογικής γεωργίας για τις εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., τα οποία παραδίδονται σε επιχειρήσεις μεταποίησης πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ και σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ISO 22000:2005
  • Ενημερωμένο αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης  
  • Αντίγραφο της απόφασης ένταξης όλων των Μέτρων και Παράλληλων δράσεων της περιόδου Π.Α.Α. 2007-2013.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ-ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΕΤΡΟ 132

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΜΕΤΡΟ 131

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ - ΜΕΤΡΟ 144