Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον ΟΠΑΔ

5 0 Αξιολόγηση:4
(2 ψήφοι)

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Aρμόδιος φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)

Χρόνος διεκπεραίωσης: Αυθημερών (ή το αργότερο 15 ημέρες μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης ή δυσλειτουργίας του ειδικού εξοπλισμού έκδοσης της κάρτας στην ΥΠΑΔ που υποβάλλεται το αίτημα.)
Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ).
Γενικά Δικαιολογητικά

    Αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον ΟΠΑΔ
    (Απαραίτητο έγγραφο)
    Βιβλιάριο ασθενείας ΟΠΑΔ, θεωρημένο για το τρέχον έτος

Ειδικά Δικαιολογητικά

    Απόφαση της υπηρεσίας ή αποσπαστήριο
    Για υπαλλήλους που µετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.
    Βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής από Πανεπιστήµιο

Προϋποθέσεις
Θεωρημένα βιβλιάρια του ασφαλισμένου που αιτείται την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η Ε.Κ.Α.Α. χορηγείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ (ΥΠΑΔ) σε όλη την Ελλάδα.

Για αναζήτηση της κοντινότερης Υπηρεσίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opad.gr)