Δήμος Χανίων: Αναγγελία ζημιάς σε αγροτικά προϊόντα από τη χιονόπτωση

Δήμος Χανίων: Αναγγελία ζημιάς σε αγροτικά προϊόντα από τη χιονόπτωση

Από τη Δ. Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου γνωστοποιείται προς τους παραγωγούς ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από τη χιονόπτωση – παγετό, που προκάλεσε ζημιές σε διάφορες καλλιέργειες για τα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Οι παραγωγοί, που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στο Γραφείο Ανταποκριτή στις Μουρνιές μέχρι και τη Δευτέρα 23/1/2017.

Τέλη εκτίμησης:

Εσπεριδοειδή και γενικά καρποφόρα δένδρα, 10 λεπτά ανά δένδρο.

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Αροτριαίες καλλιέργειες αμπέλια, υπαίθρια κηπευτικά, 2 ευρώ ανά στρέμμα.

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα: ταυτότητα, Α.Φ.Μ., λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς & απόδειξη πληρωμής ασφάλισης (ενιαία δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής, έτους 2016).

Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.