Διόνυσος: «Προϊόντα Χωρίς Μεσάζοντες» στη Δροσιά

Διόνυσος: «Προϊόντα Χωρίς Μεσάζοντες» στη Δροσιά

Τη δράση  «Χωρίς Μεσάζοντες»  πραγματοποιεί ο δήμος Διονύσου την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στη Δροσιά (στην πλατεία Ελ. Κορολή – επί της συμβολής των οδών Τραπεζούντος & Ρόδων) και ώρες 8.00 έως 14.00.

Οι δράσεις θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, καθώς δε θα υπάρξουν προπαραγγελίες. Σημειώνεται ότι στα προϊόντα που θα διατεθούν περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το καθένα.  Οι παραγωγοί που έχουν επιλεγεί, αναλαμβάνουν την υποχρέωση την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις προσυμφωνημένες τιμές των προϊόντων τους  και να δίνουν αποδείξεις.  Ακόμα, μέρος από τα προϊόντα των παραγωγών θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.

Πληροφορίες στο  τηλ. 213 2030658 – 213 2030600.