ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσκληση σε φορείς για τις ΟΣΔΕ 2014 2020

ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσκληση σε φορείς για τις ΟΣΔΕ 2014 2020 ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσκληση σε φορείς για τις ΟΣΔΕ 2014 2020

ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσκληση σε φορείς για τις ΟΣΔΕ 2014 2020

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί όλους τους φορείς  είτε από συνεταιριστικούς είτε ιδιωτικούς, που επιθυμούν να συγκεντρώνουν και να καταχωρούν δηλώσεις ΟΣΔΕ για την νέα προγραμματική περίοδο δηλαδή από το 2014 εως το 2020 να υποβάλλουν αιτήσεις.

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει δημόσια και προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών ή ομάδες παραγωγών (εφεξής αναφερόμενοι ως "Φορείς") που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020.

Ήδη η αναλυτική και λεπτομερής πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 22.01.2014 στον σχετικό ιστότοπο μέσα στα πλαίσια των προβλεπομένων κανόνων διαφάνειας. Η πρόσκληση αφορά ειδικότερα την πιστοποίηση/αναγνώριση Φορέων Α' και Β' Βαθμού και Φορέα Συντονισμού, για την υποβοήθηση των αγροτών της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2014-2020.

Με την πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται η κυβερνητική δέσμευση και επιτυγχάνεται:

Α) η απελευθέρωση του συστήματος,
Β) η ελεύθερη και δωρεάν ατομική πρόσβαση των παραγωγών μέσω του on line συστήματος υποβολής αίτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ,
Γ) η στήριξη των βοηθητικών δομών που θα πιστοποιηθούν επ’ωφελεία των παραγωγών, τους οποίους ο ΟΠΕΚΕΚΕ θα στηρίξει δωρεάν με την ψηφιακή του πλατφόρμα.

Έτσι επιλύεται οριστικά το χρονίζον ζήτημα διαχείρισης των δηλώσεων ΟΣΔΕ.