Αύξηση αποθεματικών κατά 84% κατέγραψε το ΤΑΥΦΕ

Αύξηση αποθεματικών κατά 84% κατέγραψε το ΤΑΥΦΕ

Αύξηση κατά 84% ή κατά 26,8 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα αποθεματικά του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) κατά την τελευταία τριετία.

Στην 3η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έγινε εκτενής αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου, από τα οποία διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

1.    Τα αποθεματικά του Ταμείου αυξήθηκαν σε 3 χρόνια κατά 84% ήτοι από 49,6 εκατ. ευρώ στα 76,4 εκατ. ευρώ.
2.    Τα πλεονάσματα χρήσεων της 3ετίας 2014, 2015, 2016 ήταν σταθερά πάνω από το 78% των εσόδων του Ταμείου ήτοι περίπου 13 εκατ. ετησίως
3.    Εκπονήθηκαν τρεις Αναλογιστικές Μελέτες κατά τα έτη 2013, 2014, 2015 που το Ταμείο μετετράπη σε ΝΠΙΔ.
4.    Συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις/ ισολογισμοί τριών οικονομικών χρήσεων παρελθόντων ετών, όταν τα Ταμείο ήταν ΝΠΔΔ.
5.    Καταχωρίστηκαν οι εισφορές ανά ασφαλισμένο έξι παρελθόντων ετών, όταν το Ταμείο ήταν ΝΠΔΔ.
6.    Αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και δικαιότερη κατανομή των ελλειμμάτων σύμφωνα με τα συμπεράσματα των αναλογιστικών μελετών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016, τον Προϋπολογισμό του έτους 2017, την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε τυχόν ευθύνη, σύμφωνα με το Καταστατικό. Ενέκρινε επίσης το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο του Ταμείου (2017-2021).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές του νομού, κ. Γιώργος Βαρεμένος και ο κ. Κώστας Καραγκούνης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν από το ΔΣ, τα στελέχη του Ταμείου και ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής και Καθηγητή Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών του Τομέα Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην εκτελεστικού Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Χρηματιστήρια), κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, τον Αναλογιστή του Ταμείου κ. Γιώργο Μαρκολέφα, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, κ. Ελευθέριο Σαμιώτη και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΥΦΕ & Επίτιμο Πρόεδρο του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, κ. Γεράσιμο Κονιδάρη, κάλυψαν όλες τις πτυχές για τα θέματα που αφορούν στο Ασφαλιστικού Ταμείου του Φαρμάκου (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) και δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις στους ασφαλισμένους.

Η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνα Ρετσινά, τα μέλη του ΔΣ, τα στελέχη και οι συνεργάτες του Ταμείου, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στα Σωματεία εργαζομένων στο Φάρμακο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και σε όλους τους ασφαλισμένους που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση.