Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή «αδειάζει» τον Ρωμανιά για τις μελέτες που κούρεψαν τις συντάξεις

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή «αδειάζει» τον Ρωμανιά για τις μελέτες που κούρεψαν τις συντάξεις Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή «αδειάζει» τον Ρωμανιά για τις μελέτες που κούρεψαν τις συντάξεις

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή «αδειάζει» τον Ρωμανιά για τις μελέτες που κούρεψαν τις συντάξεις

Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο
Για να ληφθούν υπόψη οι περιουσίες των Ασφαλιστικών Ταμείων και οι αποδόσεις τους στις αναλογιστικές μελέτες, πρέπει να συνεκτιμηθεί η συνολική οικονομική κατάσταση των  φορέων συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) προς τα μέλη της νέας κυβέρνησης και η οποία απαντάει στις πρόσφατες καταγγελίες του γγ Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργου Ρωμανιά, για αναλογιστικές μελέτες που είναι «για τα σκουπίδια» επειδή δεν συμπεριέλαβαν τις αποδόσεις από την περιουσία των Ταμείων, γίνεται λόγος για μελέτες που προκύπτουν με βάση κοινή μεθοδολογία που ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Ουσιαστικά, η ΕΑΑ ξεκαθαρίζει ότι οι μελέτες βασίστηκαν σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και, αν αυτή δεν αλλάξει, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν οι περιουσίες των Ταμείων και οι αποδόσεις τους, στα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενημερώνει ότι συντάσσει μελέτες κάθε τριετία, που βασίζονται στην ισχύουσα μεθοδολογία. Οι μελέτες αυτές, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Ageing Working Group ( AWG). Λαμβάνονται υπόψη  πληθυσμιακές και μακροοικονομικές προϋποθέσεις που παρέχονται στην Ελλάδα όπως και σε όλες τις χώρες και οι οποίες επίσης, περνούν από σχετική αξιολόγηση.

Η ΕΑΑ τονίζει ότι αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και είναι στις αρμοδιότητές της η  σύνταξη αναλογιστικών μελετών για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος  της Χώρας. Επίσης, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή συμμετέχει στην Ομάδα Eργασίας για τη γήρανση των πληθυσμών “Ageing Working Group” (AWG) της EPC (Economic Policy Committee)/ECOFIN.