Σε ποιους αυξάνεται ο μισθός

Σε ποιους αυξάνεται ο μισθός από αυτόν τον μήνα Σε ποιους αυξάνεται ο μισθός από αυτόν τον μήνα

Σε ποιους αυξάνεται ο μισθός από αυτόν τον μήνα

Αύξάνονται οι μισθοί χιλιάδων ασφαλισμένων από 9 μέχρι και 97 ευρώ το μήνα ,λόγω της εξίσωσης των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο 3% για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για παλαιούς (μέχρι 1992) ή νέους (μετά το 1993) ασφαλισμένους.

Κερδισμένοι είναι κυρίως οι παλαιοί ασφαλισμένοι επειδή μέχρι τώρα είχαν διαφορετικές εισφορές και πλήρωναν ανάλογα με το Ταμείο και τον κλάδο τους εισφορά 4% έως 6%, ενώ οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι έχουν ίδιες εισφορές επικουρικής ασφάλισης που είναι στο 3% ανεξάρτητα από το αν εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Με τον νόμο 4225/14, όμως, προβλέφθηκε ότι οι εισφορές για όλα τα επικουρικά ταμεία που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ θα είναι 3%, τόσο  για τους παλαιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους, που σημαίνει ότι όσοι πλήρωναν μεγαλύτερα ποσοστά θα έχουν μείωση εισφορών στο 3% με λιγότερες μηνιαίες κρατήσεις και αναπόφευκτα με «αύξηση» των μηνιαίων αποδοχών τους.

Στο δημόσιο για παράδειγμα οι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΤΕΑΔΥ πλήρωναν για επικουρική ασφάλιση εισφορά 3% επί του βασικού τους μισθού +2% επιπλέον στις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές τους.

Αυτές οι κρατήσεις ίσχυαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 . Από αυτόν τον μήνα όμως οι κρατήσεις τους πέφτουν στο 3% .

Στο επικουρικό ταμείο δε των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία ΤΕΑΠΟΚΑ η εισφορά ήταν επίσης 5% ενώ από αυτόν τον μήνα πέφτει στο 3%.

Στο ΤΕΑΥΤΕΚ των εμποροϋπαλλήλων οι εισφορές για τους μεν παλαιούς ασφαλισμένους ήταν 4% ενώ για τους νέους μετά το 1993 ήταν 7% . Από αυτόν τον μήνα και στις ΑΠΔ που θα υποβάλλουν οι εργοδότες στις αρχές Φεβρουαρίου οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα έχουν μείωση των κρατήσεων από 1 έως και 4% και αναπόφευκτα η μείωση αυτή στις κρατήσεις θα αυξήσει τους μισθούς τους.

Παράδειγμα

Δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένος πριν το 1993 στο ΤΕΑΔΥ με συνολικές αποδοχές 1.400 ευρώ πλήρωνε εισφορά 5% στην επικουρική ασφάλιση που σημαίνει κράτηση 70 ευρώ τον μήνα και αποδοχές 1.330 ευρώ . Η εισφορά του μειώνεται τώρα στο 3% που σημαίνει ότι η κράτηση πέφτει στα 42 ευρώ το μήνα

πηγη:Ελευθερος Τύπος