Προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής”, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ATTIKH 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο Ηρακλείου Ν. Αττικής που εδρεύει στο Ηράκλειο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Στα Σχετικά Αρχεία θα βρείτε:

Αναλυτική ανακοίνωση [0,38 MB] ,

Παράρτημα - οδηγίες [0,30 MB] ,

Έντυπο αίτησης [0,13 MB]