ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα βαθμολογίας για την προκήρυξη 1Γ/2015

Σήμερα εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην εξέταση του Β’ Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων, μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου…

129 προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Προθεσμίες

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,…

12 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου» και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου…

225 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικά διακοσίων είκοσι πέντε (225) ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, που εδρεύει στην…

21 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Σερρών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες του Νομού Σερρών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,…

Προκήρυξη 41 θέσεων γιατρών στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Προκηρύχθηκαν 41 θέσεις γιατρών που αφορούν στη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης η οποία ανακοίνωσε ότι στις 14.03.2017, δημοσιεύτηκε η με Αρ. Πρωτ.: Α2γ/Γ.Π.ΟΙΚ.19572 απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, με θέμα: «Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων…

Εως 20/3 οι αιτήσεις για 99 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Αθηνών «Αγ. Σάββας»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα (99) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά…

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014…

Προσλήψεις στο Δήμο Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων ύστερα από την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε και ελέγχθηκε ως νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας με την υπ'αριθ.34357/ 14-03¬2017 απόφασή της, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό…

2 προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σιντικής

Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ' αριθ. 7/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με το 1726/21-2-2017 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο…

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζηρού

Ο Δήμος Ζηρού ύστερα από την υπ' αριθ. 43/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.34271/13-03-2017 Απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων,

Όλες οι προκηρύξεις για 1.000 προσλήψεις ΟΒΑ σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία

Εκδόθηκαν τέσσερις προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα και η προθεσμία λήγει στις 27 Μαρτίου 2017

Voucher - ΟΑΕΔ: Εως 25/3 η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης για την κοινωφελή εργασία

Ανακοινώθηκε απο το voucher το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ - Α ΚΥΚΛΟΣ» αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ…

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4…

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση των Υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο», της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ…

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά», στο πλαίσιο του…