ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση εργασίας στη ΔΕΗ στην Λέσβο

Ο ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στη 1η ΥΠΕ

Απεστάλησαν στην 1η ΥΠΕ απο το ΑΣΕΠ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων…

7 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο και συγκεκριμένα…

Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δύο (2) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατηγορίας ΠΕ, για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» και συγκεκριμένα για τα προγράμματα: Παιδί και Αθλητισμός, Άσκηση…

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την 1Ε/2014 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2014 (ΦΕΚ 17/18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, του φορέα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

6 προσλήψεις γυμναστών στο Λαύριο Αττικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ' ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Λαυρεωτικής «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής Ν. Αττικής,…

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Ν. Αττικής

Πρόσληψη οδηγού στο Δήμο Τεμπών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και…

Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2016 απο το Δήμο Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2016 , ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναρτά τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για πέντε -5- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ' αριθμ. 96862/24-11-2016 (ΑΔΑ: Ψ11ΔΩΡ5-2ΔΚ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΟΧ 5/2016 ,

ΑΣΕΠ: Πίνακες επικουρικού προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Απεστάλησαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απο το ΑΣΕΠ, οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού,

Οι 42.283 νέες προσλήψεις μόνιμων και εποχικών που θα γίνουν το 2017

Με 21.415 εποχικούς και 20.868 μονίμους υπαλλήλους θα ενισχυθούν υπουργεία, δήμοι, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, μουσεία, νοσοκομεία, σχολεία, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ μέσα στο 2017. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τυπο θα γίνουν 42.283 νέες προσλήψεις στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο.

8 θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 546 55, έπειτα από την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/110/16848/21-7-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α'),…

ΟΑΕΔ: Εως 22 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 4.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία

Για λίγες μέρες ακόμη έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτησεις στον ΟΑΕΔ για τις 4.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ και ΠΕΔΥ. Το πρόγραμμα αφορά 4.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης για το δημόσιο Τομέα…

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών, που εδρεύει στο Δήμο Νεάπολης Συκεών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Βοήθεια στο…

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 320 προσλήψεις με τη 5Κ/2015

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης τριακοσίων είκοσι (320) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.…