Τέλος η προπληρωμή από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Τέλος η προπληρωμή από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Στην αλλαγή του συστήματος προμήθειας ορθοπεδικών και αναπνευστικών ειδών, προϊόντων ειδικής διατροφής και άλλων ιατροτεχνολογικών ειδών και επιθεμάτων  από τους ασφαλισμένους προχωράει ο ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν πλέον τα είδη αυτά χωρίς να χρειάζεται να τα προπληρώσουν στον προμηθευτή και να περιμένουν μετά να αποζημιωθούν από τον οργανισμό.

Με τον νέο τρόπο, η προμήθεια θα γίνεται χωρίς προπληρωμή του ασφαλισμένου, αφού ο προμηθευτής θα αποζημιώνεται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, η έγκριση της ιατρικής γνωμάτευσης-παραπεμπτικού για την αναγκαιότητα αγοράς των ειδών αυτών θα γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στους ελεγκτές γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ο Οργανισμός, με την στρατηγική επιλογή της σύναψης συμβάσεων με τους παρόχους των κάτωθι κατηγοριών ειδών, όπως προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, υλοποιεί νέες διαδικασίες και αναπροσαρμόζει την σχέση της Υπηρεσίας τόσο με τους δικαιούχους των παροχών, όσο και με τους προμηθευτές:

- Αναπνευστικά Είδη

- Ορθοπεδικά

- Ακουστικά Βαρηκοΐας

- Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής

- Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, ενδεικτικά αναφέρονται τα:

- Επιθέματα

- Υλικά αποσιδήρωσης

- Οστομικά Υλικά

- Καθετήρες

- Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη

- Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό κ.α. (παροχές Ε.Κ.Π.Υ.)

Σύμφωνα με την από 02/01/2017 απόφασης με αρ.2 της 330 συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού και επειδή η υλοποίηση των ανωτέρω βρίσκεται σε εξέλιξη,ενημερώνει ότι για τις ανωτέρω κατηγορίες ειδών η απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, εφόσον τα σχετικά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις (που βρίσκονται σε ισχύ) έχουν εκτελεστεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Για όσα παραπεμπτικά και γνωματεύσεις εκδοθούν από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, η υποβολή των δαπανών των ανωτέρω κατηγοριών θα διενεργείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών μόνο από τους συμβεβλημένους πάροχους και όχι από τους ασφαλισμένους.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 και μέχρι νεοτέρας, δεν θα δέχεται εκτελέσεις γνωματεύσεων ηλεκτρονικά που αφορούν το 2017. Μέχρι λειτουργίας της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης θα πρέπει να συμπληρώνεται χειρόγραφα το συνημμένο έντυπο ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες).

Η απόδοση της προβλεπόμενης δαπάνης θα γίνεται προς τους παρόχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού, οι οποίες θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό.

Να σημειωθεί ότι από 01/01/2017 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν θα παραλαμβάνουν αιτήσεις ασφαλισμένων για αποζημίωση των ανωτέρω ειδών για εκτελέσεις παραπεμπτικών και γνωματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2017 και μετά.

Τέλος η απόδοση της δαπάνης για εκτελέσεις γνωματεύσεων που έγιναν μέχρι τις 31/12/2016, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ καθώς και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον τα σχετικά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις έχουν εκτελεστεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και βρίσκονται σε ισχύ. Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ για την καταχώρηση των εκτελέσεων του 2016, θα παραμείνει ανοικτό.