Η κυβέρνηση υπο την πίεση για γρήγορη εκταμίευση της δόσης και την επαναφορά του waiver απο την ΕΚΤ συμφώνησε με τους δανειτές στην πρόωρη κατάργηση του ΕΚΑΣ κατά ένα έτος για να μην επιστραφούν απο τους χαμηλοσυνταξιούχους τα αναδρομικά - Εξετάζεται και εναλλακτικό σενάριο για επιστροφή το πολύ δύο και όχι έξι μηνών

Ειδήσεις & νέα που βελτιώνουν την καθημερινότητα σου - Dikaiologitika.gr

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων [εννέα (9) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης, δώδεκα (12) Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης και δύο (2) Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης] χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαννησίας & Σποράδων, που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαννησίας, νια το Πρόνραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, [τέσσερις (4) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και έξι (6) Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής,

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα,

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης που εδρεύει στην οδό Λένορμαν 195 & Αμφιάραου, ΤΚ 104 42, Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω έργων: Εργο 1: «Ειδικές Εδαφοτεχνικές Μελέτες ευστάθειας πρανών και αποθέσεις αγόνων στα ορυχεία. Υπολογισμός ευστάθειας μέσω του "GEOSLOPE" Εργο 2 «Εκπόνηση Υδρογεωλογικών μελετών» συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, [δέκα (10) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και πέντε (5) Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης,

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με 8μηνα προκηρύχθηκαν απο τα ΕΛΤΑ . Σύμφωνα με τις τρεις προκηρύξεις των ΕΛΤΑ θα προσληφθούν 170 άτομα στην Αττική σε διάφορες θέσεις . Δείτε τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες.

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο Ν.Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής,

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σελίδα 1 από 296

NEWSROOM