Οι συντάξεις που μπαίνουν στην ζώνη κινδύνου για μεγάλες περικοπές

Το ποσοστό αναπλήρωσης που θα εφαρμόζεται πλέον ενιαία στην μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού είναι το κλειδί που θα κρίνει το ύψος των περικοπών στις ήδη καταβαλλόμενες, αλλά και στις νέες συντάξεις.

Dikaiologitika.gr - Ειδήσεις & νέα που βελτιώνουν την καθημερινότητα σου

Online η διαθεσιμότητα των ιατρών του ΕΟΠΥΥ

"Ένα από τα συχνότερα παράπονα που διατυπώνουν όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ είναι ότι τηλεφωνούν στους συμβεβλημένους ιατρούς του οργανισμού για ραντεβού και οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν έχουν άλλη διαθεσιμότητα για το συγκεκριμένο μήνα.

Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΕΠ Οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης για ΕΚΠΑ ΑΠΘ και πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης προσωπικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των κλάδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του,

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Τεχνικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες διαθεσιμότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το εν λόγω ΤΕΥΣ

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πινάκες κατάταξης προσωπικού του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το κοινό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΤΕΑ : οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οριστικοί πίνακες υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ απο το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους οριστικούς πίνακες για την διαθεσιμότητα

Κατηγορία ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας υπαλλήλων της ΓΓ Αθλητισμού

Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Πολιτισμού, παρέλαβε σήμερα το ΑΣΕΠ, από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαθεσιμότητας.

Κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΟ
Σελίδα 1 από 13