ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδήσεις και νέα για το δημόσιο

Πρόγραμμα ΕΚΟ για 7.713 ανέργους

Πρόγραμμα με όνομα παρεμβάσεις για άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ΕΚΟ», το οποίο αφορά συνεκτικές δράσεις για κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας για ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, οροθετικοί, πρώην χρήστες ουσιών κ.α.) ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας.

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προγράμματα ΟΑΕΔ για 22.000 ανέργους μέσα στο επόμενο δίμηνο

Προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν 20.000 ανέργους θα προκηρυχθούν εντός του διμήνου (Δεκέμβριος Ιανουάριος) ενώ τις επόμενες ημέρες θα βγει η προκήρυξη για ένα ακόμα πρόγραμμα προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ, από το οποίο θα παρέχει επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2.000 ανέργους.

Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ Αυριο συνεδρίαση του Οργανισμού με παρουσία του Υπ.Εργασίας

Υπό την προεδρεία του νέου Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου πραγματοποιείται για πρώτη φορά, στις 3 μ.μ., αύριο, Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ θα παρευρεθεί ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία του την κυβερνητική βούληση για την αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας

Κατηγορία ΟΑΕΔ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επιδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλαγές στα κριτήρια

Αλλαγές στα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες προανήγγειλε με δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης.Με τα νέα κριτήρια όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κάνει διακοπή επαγγέλματος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια  και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Ασφαλιστικά ενήμεροι είναι όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στο ταμείο τους.

Ο υπουργός ανέφερε για τις αλλαγές στα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας :Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και, έτσι, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα που είναι η επέκταση σε όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων». Μέχρι στιγμής το επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ελευθεροι επαγγελματίες που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους στο σύνολο τους .

Τα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες που ισχύουν τώρα

Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ κατ΄ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (στο εξής Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας) είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει  την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 01.01.2012 η καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 01.01.2014  και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή  των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €.

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

δ.  Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά την διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές   εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

ζ.  Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

η. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

3. ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το επάγγελμά τους μετά την 01.01.2012 και η απόφαση διαγραφής έχει ήδη εκδοθεί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

β. Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360€) μηνιαίως.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη  έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες.

γ. Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την έγκριση του αιτήματος, σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή αυτοασφαλισθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ., η δε καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ε. Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νομίμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγηση αυτού.

στ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 2961/1954 με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής.

β. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κάνει έναρξη νέας επαγγελματικής δραστηριότητας ως φυσικό πρόσωπο και δε συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος.

γ. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη

δ. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

• Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

• Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.

• Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

• Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

ε. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας: Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για  υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

στ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

ζ. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο  είναι μόνος δικαιούχος , ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου

η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα  κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

 

Κατηγορία ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 2013

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Άνεργους Πτυχιούχους 2013

Επιπλέον 2200 νέες θέσεις εργασίας παρέχονται για το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους για το 2013 όπου επιδοτείται η πρόσληψη πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών . 

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, οι 2.200 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους θα καλυφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Το ποσό της επιδότησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, ούτε σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης. Τα δε ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμματου ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους  μπορούν από τις 6 Ιουνίου 2013 να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Κατηγορία ΟΑΕΔ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Αλλαγές στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Τα πάνω κάτω θα φέρει ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΔ Θεόδωρος Αμπατζόγλου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού με στόχο την ουσιαστική καταπολέμηση της ανεργίας.
Μιλώντας ο κ. Αμπατζόγλου στο ραδιόφωνο του ΑΛΦΑ και στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, ανάφερε ότι θα κάνει αλλαγές στα προγράμματα του ΟΑΕΔ  και αυτά θα σχεδιάζονται μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς και εργοδοτικούς φορείς και θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς.


Με τον τρόπο αυτό ο ΟΑΕΔ θα καταρτίζει προγράμματα πιο κοντά στην αγορά και πιο αποτελεσματικά. «Στόχος μας δεν είναι μόνο η απορρόφηση των κονδυλίων αλλά και η ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας» , τόνισε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ.
Η δράση του οργανισμού θα στηριχθεί στους τρεις πυλώνες, που είναι η αύξηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση της ανεργίας και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων.
Ακόμη ο κ. Αμπατζόγλου είπε πως εκτός από τους ανέργους σε νεαρή ηλικία , το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και για αυτούς που έμειναν χωρίς εργασία λίγο πριν την συνταξιοδότηση. Επίσης είπε πως θα επαναλειτουργήσουν τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού .
«Το στοίχημα μας είναι να βάλουμε φρένο στην ανεργία που αυξάνεται επί 55 συνεχείς μήνες», κατέληξε ο κ. Αμπατζόγλου

Κατηγορία ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Ερωτηματικά για το νέο πληροφορικό σύστημα του ΟΑΕΔ

Πολλά ερωτηματικά έχουν ανακύψει με την ανάθεση του έργου για τη δημιουργία νέου πληροφορικού συστήματος υλοποίησης, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για το θέμα αυτό, σε ανεπίσημο έγγραφό του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει ως εξής τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή:

«Το έργο αυτό ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό και τέθηκε σε πλήρη χρήση και λειτουργία χωρίς να έχει παραληφθεί επίσημα, προκαλώντας πολλά προβλήματα σε όλους τους χρήστες του (επιχειρήσεις, συλλόγους εργοδοτών, εισηγητές, ελεγκτές, υπηρεσίες ΟΑΕΔ).

Το θέμα έθεσαν με ερώτησή τους, στις αρχές Μαρτίου, 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην οποία δεν έλαβαν απάντηση και επανήλθαν με δεύτερη ερώτηση στις 02.05.2013!».

Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

«- Τι κρύβεται πίσω απ' αυτήν τη ‘‘βεβιασμένη” και εκβιαστική επιβολή του νέου πληροφοριακού συστήματος;

- Τι και ποιους εξυπηρετεί η κίνηση της διοίκησης του ΟΑΕΔ, τη στιγμή που δεν έχει παραληφθεί το έργο, να δηλώνει εγγράφως προς την επιτροπή προμηθειών του Οργανισμού ότι δεν επιθυμεί την εξαγωγή στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα σε επεξεργάσιμη μορφή, για την αποφυγή δήθεν δυνατότητας υποκλοπής και διαστρέβλωσης δεδομένων και μ' αυτό τον τρόπο να “ανοίγει το δρόμο” για παραλαβή του έργου, παρά τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων;

- Δεν επιθυμεί η διοίκηση του ΟΑΕΔ την τήρηση της σύμβασης, δεν επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων για την εκπαίδευση ενηλίκων;

Ή έτσι “διευκολύνεται” η ανάδοχος εταιρεία, η οποία, με την ίδια δικαιολογία, δεν έχει εκπληρώσει τη συμβατική της υποχρέωση για δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα σε επεξεργάσιμη μορφή;

- Τι λέει η νέα διοίκηση επ' αυτού;

- Γιατί σιωπά το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας;»

πηγη:ΑΠΕ

Κατηγορία ΟΑΕΔ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ 2013

Προγράμματα ΟΑΕΔ ανοικτά για αιτήσεις Μάιος 2013

Το μεγάλο μας στοίχημα είναι επιτυχία του ΟΑΕΔ στον ρόλο του, η συγκράτηση και αποκλιμάκωση των υψηλών ποσοστών της ανεργίας και η ενσωμάτωση των πρώην ΟΑΕΔ, με ταυτόχρονη επιστροφή του κοινωνικού τους μερίσματος στους εργαζόμενους». Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου τις προτεραιότητες του ΟΑΕΔ , κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ενημερωτική συγκέντρωση του προσωπικού. 

Στο πλαίσιο της συνεντευξης του ο νέος διοικητής του οργανισμού αναφέρθηκε και στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην καταπολέμηση της ανεργίας .Επίσης αναφέρθηκε και στα ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις και αφορούν την επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και την επιδότηση εισφορών για νεες προσλήψεις .

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι ανοικτά για αιτήσεις συμφωνα με την ιστοσελίδα του είναι τα Κάτωθι:

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Περιγραφή προγράμματος :
Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Α.Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.), για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους. Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων και των Α.Τ.Ε.Ι. συνάπτεται σύμβαση. Οι σπουδαστές των Α.Τ.Ε.Ι. ασφαλίζονται από επαγγελματικό κίνδυνο και η είσπραξη της επιχορήγησης πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών, από την λήξη της πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση ο πρακτικά ασκούμενος.

Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.

Ο Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Περίοδος υποβολής:

 από 6/6/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα για τις Διοικητικές Περιφέρειες που ανήκουν στους Άξονες Προτεραιότητας 8 και 9 (Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας και Νοτίου Αιγαίου) έληξε αυτόματα λόγω κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων.

Ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων οι οποίες τίθενται σε Αναμονή-Κλειστό ως προς τους Άξονες Προτεραιότητας 8 και 9.

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.
Περίοδος Υποβολής :

από 9/4/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Περίοδος Υποβολής:

από 29/10/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας". Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησης τους.
Περίοδος Υποβολής:

από 19/11/2011 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64 ετών.
Περίοδος υποβολής:

από 19/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

 Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί στο “Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»”.

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε ειδικές ομάδες ανέργων που δημιουργείται ή επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα λόγω της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί σε απολύσεις και μείωση της απασχόλησης και την προώθηση τους ή την επαναπροώθηση τους στην απασχόληση μέσα από τη συμμετοχή σε στοχευμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.
Περίοδος υποβολής:

από 7/3/2012 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμαεπιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων οι 2.200 με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση.
Περίοδος υποβολής:

από 22/11/2010 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων   

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Περίοδος υποβολής:

από 22/11/2010 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
Περίοδος υποβολής:

από 28/1/2008 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»      

Όσον αφορά στη διαδικασία πρόσληψης των 600 πρώην εργαζομένων που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» , «ΕΟΣ  Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζομένων που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE» στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

• Η επιχείρηση θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού και αυτόματα θα  λαμβάνει προέγκριση  υπαγωγής  στο πρόγραμμα.

• Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση.

• Ύστερα από την προέγκριση θα ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους  της Υπηρεσίας.

• Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις, στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

• Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση.

• Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις και την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης», που σημαίνει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

• Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα άτομα  η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας (7) ημερών μετά το πέρας των (35) ημερών από την προέγκριση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν  προβεί στην πρόσληψη του ατόμου, εντός της παραπάνω προθεσμίας, η αίτηση της επιχείρησης θα περνάει στο στάδιο «απόρριψη». Η αναζήτηση θα γίνεται σε καθημερινή βάση και θα ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.
Περίοδος υποβολής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 29-1-2010

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Οι Φορείς(Δικαιούχοι) υποβάλλουν την αίτηση τους στο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν.

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Κατηγορία ΟΑΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους

Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν τρία νέα προγράμματα απο τον ΟΑΕΔ οπου θα δίνουν επιδοτήσεις σε νέους ωστε να ανοίξουν νεες επιχειρήσεις ή να κάνουν μια νέα αρχή στον πρωτογενή τομέα .

Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα απευθύνονται σε ανέργους ηλικίας 18-35 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά 1.600 ανέργους ώστε να δημιουργήσουν επιχείρηση μέσω χρηματοδότησης της τάξεως του 40-60%. Το ποσό της επιδότησης θα ξεκινά από 20000 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως τα 150.000 ευρώ

Το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Θα ωφεληθούν 7.000 άνεργοι προκειμένου να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτόμα ιδέα. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι της τάξεως του 100%, με το ποσό της επιδότησης να μην υπερβαίνει τις 13000 ευρώ.

Το τρίτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ : Επιστροφή στην ύπαιθρο. Θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα καλύψει άλλους 3000 άνεργους νέους, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα ή την παροχή υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα, ενώ στη συμβουλευτική υποστήριξη υπάρχει επιδότηση της τάξεως των 3000 ευρώ.

Το dikaiologitika.gr θα σας παρουσιάσει όλα τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ όταν ανακοινωθούν απο τον οργανισμό

Κατηγορία ΟΑΕΔ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ

Επιδοτουμενα Προγραμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ στην Θεσσαλονικη

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας για άλλη μια χρονιά,τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων του ΟΑΕΔ , ΛΑΕΚ 1-25 2012, δημιουργεί τμήματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν άτομα που εργάζονται και είναι αποκλειστικά ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Η διάρκεια παρακολούθησης του κάθε προγράμματος είναι 40 διδακτικές ώρες, για τις οποίες ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει μετά τη λήξη του σεμιναρίου πέντε ευρώ ανά ώρα (σύνολο 200,00 ευρώ) και τονίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση εκ μέρους του εργοδότη.

Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής για κάθε χρονιά σε ένα μόνο από τα παρακάτω θέματα. Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται απογεύματα στις αίθουσες του Συλλόγου, απογευματινές ώρες (17.30-20.45).

Λίγες θέσεις απομένουν διαθέσιμες στα εξής τμήματα:

    1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
    3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
    4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ
    5.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ

      Οι ενδιαφερόμενοι για τα επιδοτουμενα προγραμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του Συλλόγου έως την συμπλήρωση των τμημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλογου, 2310513875.

Κατηγορία ΟΑΕΔ
Σελίδα 1 από 2

NEWSROOM