ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ, θέλω επίδομα από τον ΟΑΕΔ

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,επιδόμα ανεργίας,στράτευσης ,οικογενειακό, αποφυλακισθέντων,μητρότητας, μακροχρόνιοι άνεργοι και όλα τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

 

 1. Οικογενειακό Επίδομα 2010

 

    α.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

    β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ Κ.Ε.Π.


2. Εποχιακά Βοηθήματα Άρθρου 22 Ν.1836/89 2010


3. Επίδομα Διαθεσιμότητας


4.Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

 

5. Ειδικό Βοήθημα - Επίσχεση

 

6.Ειδικό Επίδομα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

 

7. Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα των Ανέργων

 

8. Ανεξόφλητες Αποδοχές λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

 

9. Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

 

          α. Ενημερωτικό Σημείωμα-Αίτηση-Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη

 

          β .Εγκύκλιος Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

 

          γ. Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη

 

          δ. Ερωτήματα - Απαντήσεις σχετικά με την Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας

 

          ε. Νομικό Πλαίσιο

 

10.Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

 

  α. Βεβαίωση - Δήλωση Εργοδότη

 

11.Χορήγηση Επιδόματος Μακροχρονίως Ανέργων

 

12.Επιδόματα Ανεργίας

 

13.Επίδομα σε νέους/νέες από 20-29 ετών

Περιγραφή:

 

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

 

Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

 

Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€, τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

 

Προϋποθέσεις:

 

Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

 

Δικαιολογητικά:

 

  1.  Αστυνομική ταυτότητα.
  2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)
  3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  4. Βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, μέχρι 80 ημέρες για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί την αρχική εγγραφή.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

 

14.Επίδομα στράτευσης