ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΟΑΕΕ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΟΑΕΕ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού από τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ).

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι η ασφαλισμένη δεν δικαιούται έξοδα τοκετού από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο
    (Απαραίτητο έγγραφο)

 Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Εξοφλημένο τιμολόγιο θεραπευτηρίου
    Για τις επιπλέον δαπάνες στη περίπτωση καισαρικής τομής ή επιπλοκών φυσιολογικού τοκετού.