ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ VISA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

VISA_AYSTRALIA

Κάντε Click Εδώ για αίτηση δουλειάς στην Αυστραλία

ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το κόστος για την έκδοση βίζας ανέρχεται σε περίπου 3.500 ευρώ.

Από αυτά 850 περίπου προκαταβάλλονται για να καλυφθούν τα κόστη αξιολόγησης και μετάφρασης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ τα υπόλοιπα καταβάλλονται όταν θα εγκριθεί η αίτηση για βίζα.

Η διαδικασία έκδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέσσερις τρόπους:


 

1. Temporary Business visa 457: Ο εργοδότης προσκαλεί τον εργαζόμενο να εργαστεί στη χώρα για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών. Η βίζα παρέχει το δικαίωμα στους εργαζόμενους που την έλαβαν:

- Να πάρουν μαζί τους στην Αυστραλία δεύτερους νόμιμους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν στη χώρα, και

- Να ταξιδέψουν εντός και εκτός Αυστραλίας μετά την αρχική τους υποδοχή.

Μετά τη λήξη της Temporary Business (Long Stay) (subclass 457) visa, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για την ανανέωσή της, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος εργοδότης ο οποίος θα τους προτείνει ως υποψηφίους για κάποια θέση εργασίας.

2. ENS /RSMS: Τα προγράμματα Employer Nomination Scheme (ENS) και Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) επιτρέπουν στους εργοδότες να επιλέξουν εργαζόμενους σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό σε όλη την Αυστραλία εκτός από το Sydney, το Newcastle, το Wollongong, τη Μελβούρνη, το Brisbane και το Gold Coast.

3. Γενικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Μετανάστευσης: Το Γενικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Μετανάστευσης (General Skilled Migration Program) απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προσκληθεί από εργοδότη, διαθέτουν όμως τα προσόντα που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκριμένων εργασιακών κλάδων. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιολόγηση με μόρια (βλέπε πίνακα).

4. Μετανάστευση που χορηγείται από την Πολιτεία: Η αυστραλιανή Πολιτεία ή οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να "ζητήσουν" προσωπικό από άλλες χώρες για να καλύψουν ανάγκες της περιοχής της δικαιοδοσίας τους (state sponsored visa). Για να γίνει αίτηση για τη χορήγηση αυτού του τύπου βίζας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Εξειδίκευση στα επαγγέλματα που ζητά η αυστραλιανή οικονομία,

- Πρόσκληση στη χώρα από αυστραλιανό κρατικό φορέα,

- Αναγνωρισμένα πτυχία και δεξιότητες από το αυστραλιανό κράτος,

- Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και

- Ηλικία έως 50 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΖΑ*
Ηλικία: 18-24 ετών 25
25-32 ετών 30
33-39 ετών 25
40-44 ετών 15
45-49 0
Αγγλική γλώσσα 0-20
Εξειδίκευση αποκτηθείσα στην Αυστραλία 5-20
Εξειδίκευση αποκτηθείσα στο εξωτερικό 5-15
Αλλα προσόντα 10-20
Αναγνωρισμένες Σπουδές στην Αυστραλία 5
Δημόσιο Πιστοποιητικό Γλώσσας 5
Professional Year 5
Partner Skills 5
Πρόσκληση 5
Πρόσκληση από οικογένεια, κεντρική ή τοπικές κυβερνήσεις 10
Σπουδές σε αυστραλιανή Πολιτεία 5
*Εφαρμόζεται στο Γενικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Μετανάστευσης

ΠΗΓΗ:ETHNOS