Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ 2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΑΕΕ 2013

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ 2013

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του σχετικά με τη βεβαιώση αποδοχών έτους 2013, τα εξής:

Η βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ θα αποσταλούν στους συνταξιούχους ταχυδρομικά,
Η αποστολή θα γίνει αμέσως μετά την αναμενόμενη έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, περί του τύπου και του περιεχομένου των βεβαιώσεων αυτών,


Η βεβαιώση αποδοχών ΟΑΕΕ , παραλλήλως μπορεί να ζητείται  και από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ, μετά φυσικά την παραλαβή της εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών.