Θέσεις εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Θέσεις εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις θέσεις εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις θέσεις εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και

γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική βάση της ΔΕΠΠΣ μέχρι και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013.

κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Λειτουργικά κενά

    Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής ΠΕ 70 με ειδίκευση στην ειδική αγωγή ή ΠΕ71:
5 (πέντε) θέσεις
    Βοηθητικό Ειδικό Προσωπικό ΔΕ 01 ή νοσηλευτή ΠΕ25:  1 θέση
    Λογοθεραπευτή ΠΕ 21 ή ΠΕ 26: 1 θέση
    Ψυχολόγο ΠΕ 23: 1 θέση
    Φυσικοθεραπευτή ΠΕ18.25 με παιδαγωγική κατάρτιση, γνώσεις υποστηρικτικής μορφής επικοινωνίας (makaton) και προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή: 1 θέση
    Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ 30: 1 θέση
    Μουσικό ΠΕ 16: 1 θέση (κατά προτίμηση με προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή)
    Πληροφορικής ΠΕ19: 1 θέση
    Καλλιτεχνικών ΠΕ08: 1 θέση