Ε9 2013 παραταση

Ε9 2013

Ε9 2013 παραταση για την υποβολή ποιοι είναι υπόχρεοι

Παράταση δόθηκε για το Ε9 2013 απο το υπουργείο Οικονομικών .Ε9 2013 είναι υπόχρεοι να το υποβάλουν φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα) για μεταβολές σε ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους οι υπόχρεοι την 1η Ιανουαρίου 2013.

1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων Ε9 έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων Ε9 έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2013.