Τι αλλαγές φέρνει στην φορολογία το 2014 ο νέος ΚΦΕ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2014

Τι αλλαγές φέρνει στην φορολογία το 2014 ο νέος ΚΦΕ

Δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου  ΚΦΕ (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και τα λάθη που καταγράφηκαν από φορείς και φοροτεχνικούς, το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει μέσω «άτυπης» ενημέρωσης τα βασικά σημεία του νέου Κώδικα και τις αλλαγές στην φορολογία το 2014 .

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση σε μισθωτούς και συνταξιούχους αναφορικά με την παρακράτηση του φόρου από 1η Ιανουαρίου 2014, το ποσοστό φορολογίας των αποζημιώσεων, τις αλλαγές στην προκαταβολή φόρου των ΟΕ και ΕΕ, τη φορολογική μεταχείριση των φοιτητών κτλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

• Το σχέδιο του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, απλοποιεί και συγκεκριμενοποιεί τις διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Πρόκειται για ένα περιεκτικό κείμενο που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό και εύχρηστο από τους πολίτες και τους εν δυνάμει επενδυτές.
• Το σχέδιο του Νέου Κώδικα Φορολογίας παρέχει κατανοητές και συμπυκνωμένες διατάξεις ενώ παράλληλα παρεμβαίνει στην ουσία τους προστατεύοντας τον πολίτη και τον εν δυνάμει επενδυτή από φαινόμενα διαφθοράς και φοροδιαφυγής.
• Προσδιορίζει επακριβώς το πως φορολογείται το ετήσιο εισόδημά, χωρίς πλέον να απαιτείται η έκδοση πληθώρας ερμηνευτικών εγκυκλίων.
• Προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
• Διακρίνονται οι κατηγορίες εισοδήματος όπως μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Βάσει αυτών δομούνται απλά και κατανοητά οι έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού - φορολογητέου εισοδήματος.
• Καθορίζονται για πρώτη φορά με σαφήνεια τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα και καταργούνται προκλητικές φορολογικές απαλλαγές.
• Ο φόρος των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται ανά κατηγορία εισοδήματος.
• Τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που θα καταργήσει σύντομα τα τεκμήρια.
• Καταργούνται προκλητικές εξαιρέσεις από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
• Ορίζεται σαφώς πλέον η φορολογική κατοικία.
• Καταργούνται επιβαρύνσεις όπως ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα.
• Εισάγεται η έννοια του φορολογικού έτους κατά τα διεθνή πρότυπα και ξεκαθαρίζεται το τοπίο σε ότι αφορά το συμψηφισμό φόρων που έχουν καταβληθεί στο εξωτερικό.
• Εισάγεται η έννοια της συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων που θα βάλει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό.
• Η επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα αν ασκείται ατομικά ή εταιρικά.
• Ξεκαθαρίζει το τοπίο στις επιχειρηματικές δαπάνες.
• Εισάγονται στο φορολογικό δίκαιο της χώρας τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα, κάτι που μέχρι σήμερα προέκυπτε μόνο από τη Δικαστηριακή Νομολογία.
• Για πρώτη φορά αναφέρονται οι δαπάνες εκείνες που δεν εκπίπτουν, καταργώντας το υφιστάμενο καθεστώς με το οποίο συνηθιζόταν να περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
• Εισάγονται ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων που καλύπτουν πλήρως της ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής.
• Απλοποιούνται οι διατάξεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
• Καθίστανται σαφείς οι απαλλαγές των ενδοομιλικών μερισμάτων και εισάγονται στο φορολογικό δίκαιο της χώρας έννοιες όπως η υποκεφαλαιοδότηση και η μεταφορά καταστατικής έδρας.
• Καθιερώνονται απλοί και λειτουργικοί κανόνες για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων
• Εισάγεται ένας νέος και απλός τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα.
• Εντάσσονται για πρώτη φορά διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπάρχουν και σε άλλα προηγμένα φορολογικά συστήματα, όπως είναι το κριτήριο της χώρας πραγματικής διοίκησης για τις εξωχώριες εταιρείες, «θωρακίζοντας» έτσι περαιτέρω την ελληνική νομοθεσία απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

πηγη:Το Βημα