Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)
Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομίας Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομίας

Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς

Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος

Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.
● 'Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
● Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. (Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί ταυτοχρόνως το Δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801, (ΦΕΚ 1200/Β΄/17-9-2001). Επίσης δεν απαιτείται δελτίο ΚΤΕΟ στην περίπτωση Φ.Ι.Χ και Λ.Ι.Χ εφόσον δεν θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.
● Τέλος μεταβίβασης αδείας αυτοκινήτου 75 ΕΥΡΩ.
● Τέλος άδειας οχήματος (εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας).
● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ.Φ.Ι.Χ).
● Πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με τημ μεταβίβαση και λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα των κληρονόμων (μόνο για Φ.Ι.Χ και ΤΡΙΚ. Φ.Ι.Χ.). Προκειμένου για Λ.Ι.Χ. άδεια λειτουργίας της.
● Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.
 
Διαδικασία  
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
Κόστος
75 ευρώ