ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2012

dimosio23

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2012 ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟ 2012

Το Ενιαιο μισθολογιο μπήκε σε ισχύ από το το 2012 και φέρνει σημαντικές μειώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις στους μισθους των δημοσίων υπαλλήλων.
Το Ενιαίο μισθολόγιο ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν
μέχρι σήμερα και υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική
εξέλιξη κάθε υπαλλήλου συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και συνεπώς,
συνδέει πλέον το βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο
μισθό με βάση το Βαθμολογιο των υπαλλήλων.

Επιπλεον το νεο μισθολόγιο καταργεί τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις και
προσδιορίζει τα επιδόματα που θα καταβάλλονται, εφόσον πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις καταβολής τους. Καταργεί την οικογενειακή παροχή (συζύγου) για τους έγγαμους υπαλλήλους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παροχή για τα τέκνα τα οποία βρίσκονται υπό την
προστασία του υπαλλήλου.

Στο ενιαίο μισθολόγιο προβλέπεται επίσης πριμ παραγωγικότητας, καθώς και επίδομα θέσης ευθύνης συμφωνα με τον παρακατω πινακα:

i.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια ευρώ (900€).
ii.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (400€).
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).
iv.- Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (100€)

Οι βασικοί μισθοι των νέων εργαζομένων (βαθμός ΣΤ') με το Ενιαίο Μισθολόγιο ορίζονται όπως τους παρακάτω πίνακες:

Για τους Υ.Ε. : 780,00 Ευρώ
Για τους Δ.Ε. : 858,00 Ευρώ
Για τους Τ.Ε. : 1037,00 Ευρώ
Για τους Π.Ε. : 1092,00 Ευρώ