Υποχρεωτικές Μετατάξεις εκπαιδευτικών ποιους αφορά

Υποχρεωτικές Μετατάξεις εκπαιδευτικών ποιους αφορά

Υποχρεωτικές Μετατάξεις εκπαιδευτικών ποιους αφορά

Με τροπολογία που ψηφίστηκε στη βουλή θεσπίστηκαν αλλαγές για τις υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα αλλάζει ο τρόπος που καθορίζονται οι κενές θέσεις οι υπηρεσιακές ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό αλλά και το πλεονάζον προσωπικό ανά ειδικότητα.

Περίπου 5000 εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια . Οι ειδικότητες των καθηγητών που θα υπαχθούν στις υποχρεωτικές μετατάξεις είναι γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών.

Παράλληλα περίπου 2500 εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις , σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία αναβαθμίζονται.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενταχθούν στις μετατάξεις θα μπορούν να  καταθέσουν τις αιτήσεις τους όταν ανακοινωθεί απο το υπουργείο Παιδείας. Μετά τις αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια και θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης για τις μετατάξεις.