ΕΕΤΑΑ αποτελέσματα παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2013 στις 20/08/2013

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ

ΕΕΤΑΑ αποτελέσματα παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2013 στις 20/08/2013

Έληξε σήμερα Παρασκευή 02/08/2013 στις 2 το μεσημέρι η προθεσμία για τις αιτήσεις των μητέρων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2013 2014 .Τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ και των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2013 2014 θα ανακοινωθούν στις 20/08/2013 .

Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζεται την διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης απο την ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ  2013 2014

Το dikaiologitika.gr για ακόμη μία χρονία θα βρεθεί στο πλευρό των μητέρων που έκαναν αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2013 2014 ενημερώνοντας για όλες τις εξελίξεις .

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί καθώς και τον αριθμό των παιδιών που αφορούν οι παιδικοί ΕΣΠΑ και δημοσιεύουμε στην σελίδα μας .

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΣΠΑ 2013 ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αιτήματα θα αφορούν περίπου 100 χιλιάδες παιδιά, ενώ οι αιτήσεις αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2013 πως θα βγούν τα αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων έχει ως εξής:

α) Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ειδικότερα ελέγχονται: η εμπρόθεσμη υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» και των δικαιολογητικών, η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ισχύς τους, κατά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης». Οι «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες γυναίκες με την αιτιολογία απόρριψής
τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.

β) Εισαγωγή στοιχείων των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» στο μηχανογραφικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το Πρόγραμμα.

γ) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2.5, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται η υποψήφια που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως
αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.5). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται η μητέρα με τον μεγαλύτερο αριθμό που δημιουργείται από την αναδιάταξη των ψηφίων του ΑΦΜ με την εξής σειρά
ψηφίων το 9ο, 7ο, 1ο, 4ο, 3ο, 6ο, 8ο, 5ο και 2ο ψηφίο του ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε μητέρα και έτσι δεν προκύπτουν ισοβαθμίες.

δ) Κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα ανά Νομό, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη βαθμολόγησή τους.

Οι Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι Πίνακες των απορριφθεισών γυναικών ανά Νομό θα τα αναρτήθουν στο dikaiologitika.gr όταν ανακοινωθούν 

Η μείωση του ποσού της φορολογικής δήλωσης από τις 40.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ φαίνεται να έχει επιδράσει αποθαρρυντικά στη τελική διαμόρφωση των αιτήσεων. Πάντως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα περίπου το 40% των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός καθώς το ποσό που έχει προβλεφθεί αναμένεται να καλύψει περίπου 62.000 παιδιά.

Στην διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ενημερωθούν οι μητέρες για τα ελλειπή δικαιολογητικά και τα λάθη

Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώνει συνεχώς για το θέμα όλες τις επόμενες ημέρες μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2013 2014 της ΕΕΤΑΑ