Ε9 2013 καμία παράταση μετά την 15η Σεπτέμβρη

Ε9 2013 Ε9 2013

Ε9 2013 καμία παράταση μετά την 15η Σεπτέμβρη

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 φυσικών προσώπων μετά την 15η Σεπτεμβρίου δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης

Αν δινόταν παράταση τότε θα υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν έσοδα για τον προϋπολογισμό 2013 συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας

Συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων κ.Χ Θεοχάρης δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης για το Ε9 2013 των φυσικών προσώπων μετά την 15η Σεπτεμβρίου που λήγει η προθεσμία διότι πρέπει να γίνει η εκκαθάριση του ΦΑΠ 2013 έτσι ώστε ο φόρος να καταβληθεί σε 5 δόσεις από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο 2014.

Υπόχρεοι να κάνουν υποβολή Ε9 το 2013  είναι τα φυσικά πρόσωπα που το 2012 είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.Όσοι το 2012 δεν είχαν μεταβολές στην ακίνητη τους περιουσία δεν χρειάζεται να υποβάλλουν Ε9 το 2013 .