ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

5 0 Αξιολόγηση:2.46
(13 ψήφοι)

opekepe28

ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΟΥ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, έπειτα από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληρωμές σε μια σειρά καθεστώτα, για την περίοδο πριν και μετά το Πάσχα.

Συγκεκριμένα:

1. Καταβλήθηκε η πρόωρη συνταξιοδότηση μηνός Μαρτίου σε 52.813 δικαιούχους με ποσό 8.234.445,65 ευρώ.

2. Καταβλήθηκε το ποσό 5.357.338,90 ευρώ σε 6.474 δικαιούχους στους οποίους διορθώθηκαν σφάλματα των Αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2011.

3. Καταβάλλεται σήμερα σε 6.990 δικαιούχους το ποσό των 8.805.170,04 ευρώ για την ειδική ενίσχυση βάμβακος περιόδου 2011 μετά τη διόρθωση των σχετικών σφαλμάτων.

4. Καταβάλλεται σήμερα σε 48.981 δικαιούχους το ποσό των 22.168.576,00 ευρώ, για το ποιοτικό παρακράτημα του Άρθρου 68 για το σκληρό σίτο, με τιμή ενίσχυσης ανά επιλέξιμο στρέμμα τα 8 ευρώ.

5. Καταβάλλεται σήμερα σε 35.838 δικαιούχους το ποσό των 20.658.927,98 ευρώ, για το ποιοτικό παρακράτημα του Άρθρου 68 για τα αιγοπρόβατα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με τιμή ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ζώο 3 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ποσά των πληρωμών 3,4,5 θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τους δικαιούχους από αύριο το απόγευμα.

Επίσης, καταβλήθηκαν υπόλοιπα χρηματικής προκαταβολής για Εξισωτική Αποζημίωση των ετών 2009 και 2010 για 15.000 περίπου δικαιούχους που προέκυψαν από διορθώσεις σφαλμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης, ύψους 17,8 εκατ. ευρώ.

Άρχισε ακόμη και η καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ σε γεωργούς από τις τοπικές ΔΟΥ (πχ. 5,3 εκατ. από Δ Ο Υ Αγρινίου στις 12/4/2012).

Για τους δικαιούχους των παραπάνω καθεστώτων, που υπέβαλαν αίτηση και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων των αιτήσεων, από 25/04/2012 θα είναι δυνατή η διόρθωση των σφαλμάτων, μέσω διοικητικών πράξεων.

Το πρόγραμμα πληρωμών του Απριλίου εξελίσσεται κανονικά με την πληρωμή της β΄ δόσης για 200 νέους γεωργούς καθώς και την πληρωμή της πρόωρης συνταξιοδότησης μηνός Απριλίου.Α