Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης

Την δυνατότητα ελέγχου της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης έχουν όλοι οι φορολογούμενοι μέσα από την ειδική εφαρμογή του TAXISNET όπου μπορούν να δουν εάν το εκκαθαριστικό τους έχει εκδοθεί εαν είναι πιστωτικό η χρεωστικό για το 2013 .

Συγκεκριμένα με την έναρξη της εφαρμογής της ΓΓΠΣ πριν λίγο διάστημα μπορείτε να κάνετε τον έλεγχο της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης για το 2013 .Η εφαρμογή είναι ποιο χρήσιμη απο ποτέ φέτος αφού η πλειοψηφία των φορολογουμένων δεν γνωρίζει πότε θα εκκαθαριστεί η φορολογική του δήλωση .

Δείτε εδώ εαν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης

Ελεγχος εκκαθάρισης

Εκκαθαριση φορολογικής δήλωσης

Επιτάχυνση της εκκαθάρισης γορολογικών δηλώσεων

Σύμφωνα με εγκύκλιο προς τις εφορίες που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr δίνονται οδηγίες προς τις εφορίες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων που εκκρεμούν για έλεγχο στις εφορίες.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προβλέπει ότι για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής τους  στις Δ.Ο.Υ., πρέπει να ορισθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ένας υπάλληλος ο οποίος αρχικά  θα ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και στη συνέχεια όσους  έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά τους, θα προωθεί  τις δηλώσεις  για τον έλεγχό τους, ενώ σε αυτούς  που  δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα δίνει οδηγίες για την  προσκόμιση των σωστών δικαιολογητικών .

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επαλήθευση και μεταφορά των ανάλογων ποσών από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις στο κυρίως σώμα της δήλωσης .
Ειδικά για τον έλεγχο των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου δεν απαιτείται η αναγραφή του διπλότυπου απόδοσης φόρου στις Δ.Ο.Υ..
   
Τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνονται  φυλάσσονται και αρχειοθετούνται στο φάκελο του φορολογούμενου.

Οι αποδείξεις δαπανών της φορολογικής δήλωσης που προσκομίζονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και ανάλογα με την συνολική εικόνα του φορολογουμένου και όχι σε κάθε δήλωση φορολογουμένου .

Οι αποδείξεις που δεν θα ελέγχονται θα επιστρέφονται στον φορολογούμενο προς φύλαξη όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1106/24.4.2012 εγκύκλιο μας, ενώ αντιθέτως αυτές που θα ελέγχονται θα αρχειοθετούνται στον φάκελο του φορολογούμενου όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά..     
    
Τέλος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα καθώς και αυτές που έχουν ήδη παραληφθεί , δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά θα εκκαθαρίζονται κανονικά από τις Δ.Ο.Υ , και δεν θα επιστρέφονται στους φορολογούμενους.