ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας σε συνταξιούχους ασφαλισμένους του δημοσίου.
Δικαιολογητικά
 • Παράδοση Βιβλιαρίου
  Παράδοση του βιβλιαρίου ως εν ενεργεία (ισχύει για πολιτικούς υπαλλήλους)
 • Φωτογραφία
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση παράδοσης βιβλιαρίου στον Στρατό (ισχύει για συνταξιούχους στρατιωτικούς)
 • Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας ασφαλισμένων δημοσίου (συνταξιούχοι)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση από προηγούμενο ταμείο, αν υπάρχει, ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφάλισης
 • Απογραφικό δελτίο συμπληρωμένο από τον ίδιο
 • Συνταξιοδοτική πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Απόκομμα πληρωμής σύνταξης
  Εναλλακτικά υποβάλλεται βεβαίωση ότι γίνονται κρατήσεις για περίθαλψη στη σύνταξή του.