ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 2013 2014

5 0 Αξιολόγηση:5
(1 Ψήφος)
ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 2013 2014

ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2013 2014

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει με προκήρυξη του ότι προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα προβεί σε προσλήψεις με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2013 2014.

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται για τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις , να υποβάλουν αίτηση από 29 -08-2013 έως 09 - 09 -2013 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται θα δείτε στην Προκήρυξη που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 2013 2014

ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 2013 2014