ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

5 0 Αξιολόγηση:1
(1 Ψήφος)

dikaiologitika233465555453

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Σε γραπτές εξετάσεις θα υποβληθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι,  από το τέλος Μαΐου ......

ωστε να αξιολογηθούν οι σπουδές, οι ικανότητες, οι ξένες γλώσσες η πείρα η ηγετική ικανότητα που διαθέτουν οι υπάλληλοι για τη θέση που κατέχουν.

 

Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει συμφωνηθεί σχεδόν στο σύνολό του από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους εμπειρογνώμονες του γαλλικού κράτους, που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

 

Τα κριτήρια δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή, αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων.

 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο, με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων.

 

Ειδικότερα, το τεστ θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, εκ των οποίων οι 40 θα αφορούν γενικά διοικητικά θέματα και οι άλλες 40 θα είναι ερωτήσεις εξειδικευμένες κατά κλάδο δημόσιων υπαλλήλων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ