Αποτελέσματα ΟΑΕΔ για τον Κοινωνικό Τουρισμό στις 16/09

5 0 Αξιολόγηση:5
(2 ψήφοι)
Αποτελέσματα ΟΑΕΔ για τον Κοινωνικό Τουρισμό στις 16/09

Αποτελέσματα ΟΑΕΔ για τον Κοινωνικό Τουρισμό στις 16/09

Έληξε χθές η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό θα ανακοινωθούν στο oaed.gr την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 .Ο αριθμός των επιτυχόντων από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό το 2013 ανέρχεται στις 110.000 άτομα.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ και τα ονόματα των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι μετά τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό ,θα είναι επιτυχόντες

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν από μία (1) έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις οποτεδήποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή από 16.09.2013 έως και 31.07.2014.

Επισημαίνεται, όμως, ότι πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού εγκαίρως, ούτως ώστε οι διανυκτερεύσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν – με μέγιστο όριο τις 5 διανυκτερεύσεις - να μην υπερβαίνουν την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31.07.2014.

Ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού μετά την 31.07.2014 Οι επιλεγέντες δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε κατάλυμα της αρεσκείας τους από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) Μητρώο Παρόχων, με την προϋπόθεση το κατάλυμα να μην βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων είναι ανάλογο με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, με ανώτατο όριο τις 5 διανυκτερεύσεις. Στην οικονομική αξία της επιταγής του δικαιούχου περιλαμβάνεται το ποσό επιδότησης του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών της οικογένειάς του

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων – ωφελουμένων στο Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού (έως και 31.07.2014).