Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε δύο ειδικότητες.

Συγκεκριμένα σήμερα, απεστάλησαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες επικουρικού προσωπικού που μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους για την 2η ΥΠΕ

«TΕ Κοινωνικής Εργασίας» (κωδ.206) και «ΤΕ Πληροφορικής» (κωδ.213), της 2ης ΥΠΕ , σύμφωνα με την ΚΥΑ: Υ10β/Γ.Π. 112158/12/22.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1122/Τ.Β’/10.5.2013) ανακοινώνονται σήμερα οι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά κλάδο/ειδικότητα οι υποψήφιοι που καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Υ.ΠΕ..