ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

OAED5

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΔΩ

Με τέσσερα νέα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας, που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα ή έχουν εενεργοποιηθεί, προϋπολογισμού 348 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν επιπλέον 110.000 εργαζόμενοι και 40.000 άνεργοι.

Παράλληλα, εντός του επόμενου διαστήματος έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση των εξής:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, νέων ως 35 ετών, προϋπολογισμού 67.750.000 ευρώ.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 35.000 ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε ΟΤΑ, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βάσει ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων, προϋπολογισμού 200.0000.000 ευρώ.

3. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 70.000 εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 0,45%) του έτους 2012, προϋπολογισμού 55.000.000 ευρώ.

4. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 40.000 εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2011-2012, προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία προγράμματα υλοποιούνται ήδη.

Στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων (επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας) εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ αυτές οι δράσεις κοινωνικής προστασίας εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος σχεδόν 2 δισ. ευρώ.