Δημόσια ΙΕΚ 2013 αιτήσεις στο dioni.sch.gr

Δημόσια ΙΕΚ 2013 αιτήσεις στο dioni.sch.gr Δημόσια ΙΕΚ 2013 αιτήσεις στο dioni.sch.gr

Δημόσια ΙΕΚ 2013 αιτήσεις ηλεκτρονικά στο dioni.sch.gr

Ηλεκτρονικά γίνονται πλεόν από τους ενδιαφερόμενους οι αιτήσεις για τα Δημόσια ΙΕΚ και τις εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2013 στην ιστοσελίδα dioni.sch.gr.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά, δίνεται στους ενδιαφερόμενους για τις εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ η δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας dioni.sch.gr.

Στα πλαίσια της νέας Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Υποβολή Αιτήσεων των Υποψηφίων Σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ και , οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες ειδικότητες και όπου αυτές προσφέρονται, σε δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, μέσω της διαδικτυακής πύλης dioni.sch.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τα δημόσια ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης www.amka.gr . Αν κάποιος δε διαθέτει ή δε γνωρίζει τον αριθμό αυτό αποκλείεται από το να υποβάλει αίτηση σε κάποιο ΙΕΚ ή ΣΕΚ της επιλογής του.

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας κωδικός της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου (αναφέρεται πλέον ως Κλειδάριθμος).

Η Αίτησή για τις εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ 2013 θα σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εγγραφής μέσω του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Αν ο τελευταίος δεν εισαχθεί, παράγεται ένας τυχαίος αυτομάτως από το σύστημα για κάθε υποψήφιο και γνωστοποιείται με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα προσωπικών δεδομένων (βήμα 1 από 4), όπου εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται (είναι όλα υποχρεωτικά) και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του κουμπιού «Επόμενο» στη σελίδα με τα στοιχεία σπουδών που πρέπει να καταχωρίσει (βήμα 2 από 4). Στο σημείο αυτό δηλώνει εάν είναι απόφοιτος και ποιας βαθμίδας, δηλώνει το Έτος Αποφοίτησης και στη συνέχεια επιλέγει το ΙΕΚ ή ΣΕΚ της προτίμησής του (αντίστοιχα επιλέγει το ένα από τα δυο – ΙΕΚ ή ΣΕΚ – και του εμφανίζεται η λίστα με τις περιοχές για να επιλέξει τελικά, μέσω νέας λίστας το ΙΕΚ ή ΣΕΚ και τέλος την ειδικότητα ή ειδικότητες – το πολύ δυο – που επιθυμεί). Τέλος, απαιτείται και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου όπως αναγράφεται στον απολυτήριο τίτλο της προηγούμενης βαθμίδας στο μάθημα των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στη συνέχεια και αφού πατήσει στο κουμπί «Επόμενο» (βήμα 3 από 4) καλείται να δηλώσει κάποια κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν και αν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και πόση είναι αυτή. Με το πάτημα του κουμπιού στη σελίδα αυτή καταχωρείται η αίτηση του υποψηφίου και εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής Καταχώριση» (βήμα 4 από 4).

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή διεκπεραίωση, ενώ στη συνέχεια αν επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του μπορεί να το πράξει μόνο αν διαθέτει τον ΑΜΚΑ και τον ειδικό Κλειδάριθμο που είτε επέλεξε, είτε παρήγαγε αυτόματα το σύστημα αντ’ αυτού. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση», ενώ ο υποψήφιος μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί και το σύστημα θα αποθηκεύσει αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν είναι ορθή ή επιθυμεί να τη διαγράψει πρέπει να επικοινωνήσει με τη σχολική μονάδα στην οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει μια κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες μοριοδότησης και θα δοθεί στο εκάστοτε σχολείο για την τελική επιλογή και εγγραφή των σπουδαστών για το έτος 2013-14.

Η περίοδος αιτήσεων διαρκεί έως και 14/10/2013

δείτε εδώ τις ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2013