ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 1η ΥΠΕ σε 5 ειδικότητες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012)


Σήμερα, απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ. οι πίνακες προσληπτέων των ειδικοτήτων

«ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (κωδ. 108),

«ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (κωδ. 105),

«ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘ» (κωδ. 106),

«ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (κωδ. 302)

και

«ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (κωδ. 401).

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:
Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ