ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

5 0 Αξιολόγηση:5
(1 Ψήφος)

kleidarithmos54

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ TAXISNET

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου                                                                                  
 
Διευκρινίσεις για το ζήτημα της διαδικασίας λήψης κλειδαρίθμου δίδει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης του αριθμού των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων .

 
 
  Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:
 
Α. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά
Β. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης
Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά
1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά
Περιγραφή Βήματος: Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρείται η αίτηση λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα.
 
Αναλυτικά: Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε «Αρχική Εγγραφή» . Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και να επιλέξετε «Υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση» και στην συνέχεια «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «Αρχική Εγγραφή»