ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2012

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

FPA48

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2012

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, παρατείνεται έως και τις 15 Ιουνίου 2012.

 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όσοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, από ελεύθερο επάγγελμα, από κινητές αξίες, από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις , όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, χωρίς εισοδήματα, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ., ή κότερου, ή αεροσκάφους