Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ  τα αποτελέσματα

Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης για την κοινωφελή εργασία σε δήμους και περιφέρειες .

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Η κατάθεση των αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία ολοκληρώθηκε  και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στόχος της διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι να ανακοινώσει γρήγορα τα αποτελέσματα και να  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, για να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους, το αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου.

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 28.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

κάντε αίτηση εδώ για τις 27.948 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.

Μέσα στον Νοέμβριο ο ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης για ανέργους κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ).