Βιβλία ανοίγουν οι αγρότες από το 2014

Βιβλία ανοίγουν οι αγρότες από το 2014 Βιβλία ανοίγουν οι αγρότες από το 2014

Βιβλία ανοίγουν οι αγρότες από το 2014 σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και οι αγρότες

Βιβλία εσόδων-εξόδων θα υποχρεωθούν να τηρούν πάνω από 1.000.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ενώ θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% επί του καθαρού εισοδήματος που θα προκύπτει από την έκπτωση δαπανών και λειτουργικών εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα.

Η χρονιά του 2014 θα είναι η χρονιά των «μεγάλων αλλαγών» για τους αγρότες καθώς θα είναι η πρώτη κατά την οποία οι επαγγελματίες αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να ενταχθούν έτσι στο «κανονικό» καθεστώς ΦΠΑ. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα θα φορολογηθεί (το 2015) με συντελεστή 13%.

Απο το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι θα εξαιρεθούν από την τήρηση βιβλίων συγκεκριμένοι αγρότες με απόφαση που θα καθορίζει τα κριτήρια που θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2013.Οι εξαιρέσεις θα αφορούν αγρότες με εισοδήματα της τάξης των 1.500-3.000 ευρώ το χρόνο.

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, καθώς καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Θα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του φόρου με δήλωση δαπανών για την παραγωγή του προϊόντος, έξοδα για φάρμακα, αγορές εξοπλισμού κλπ.