ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ika-11545

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σας παραθέτουμε πίνακες με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους του ΙΚΑ όπως και τον υπολογισμό πλασματικού χρόνου ασφάλισης που ισχύουν με τον Ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010 .

Για όσους έχουν ασφαλιστεί στα μικτά ένσημα

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ

ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2010

58

ΠΛΗΡΗ

36

10.800

ΕΩΣ 31/12/2011

58

ΠΛΗΡΗ

37

11.100

ΕΩΣ 31/12/2012

59

ΠΛΗΡΗ

38

11.400

ΕΩΣ 31/12/2013

60

ΠΛΗΡΗ

39

11.700

ΕΩΣ 31/12/2014

60

ΠΛΗΡΗ

40

12.000

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2010

62

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2011

63

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2012

63,5

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2013

64

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2014

64,5

ΠΛΗΡΗ

33,4

10.000

ΑΠΟ 1/1/2015

65

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

65

ΠΛΗΡΗ

37

11.100

ΕΩΣ 31/12/2010

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

ΠΛΗΡΗ

15**

4.500

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

**Σημείωση: Για μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ένσημα για καθένα από τα πέντε τελευταία χρόνια πριν την συνταξιοδότηση

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/1992

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2010

60

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2011

61

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2012

62

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2013

63

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2014

64

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΑΠΟ 1/1/2015

65

ΠΛΗΡΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2010

55

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2011

56

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2012

57

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2013

58

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

15

4.500

ΕΩΣ 31/12/2014

59

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

15

4.500

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

33,4

10.000

ΕΩΣ 31/12/2010

57

ΠΛΗΡΗ

34,7

10.400

ΕΩΣ 31/12/2011

58

ΠΛΗΡΗ

36

10.800

ΕΩΣ 31/12/2012

58,5

ΠΛΗΡΗ

37,4

11.200

ΕΩΣ 31/12/2013

59

ΠΛΗΡΗ

38,7

11.600

ΕΩΣ 31/12/2014

59,5

ΠΛΗΡΗ

40

12.000

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΠΛΗΡΗ

34,7

10.400

ΕΩΣ 31/12/2011

56

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

36

10.800

ΕΩΣ 31/12/2012

56,5

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

37,4

11.200

ΕΩΣ 31/12/2013

57

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

38,7

11.600

ΕΩΣ 31/12/2014

57,5

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

40

12.000

ΑΠΟ 1/1/2015

58

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

37

11.100

ΕΩΣ 31/12/2010

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

ΠΛΗΡΗ

Για όσους έχουν ασφαλιστεί στα βαρέα και ανθυγιεινά

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ

ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2010

55

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2011

55 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2012

56,5

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2013

57 ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2014

58

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2015

58 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2016

59,5

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΑΠΟ 1/1/2017

60

ΠΛΗΡΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2010

53

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2011

53 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2012

54,5

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2013

55 ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2014

56

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2015

56 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2016

57,5

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

35

10.500

ΑΠΟ 1/1/2017

58

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Σημείωση: Από τα 10.500 ένσημα, τουλάχιστον τα 7.500 ένσημα πρέπει να είναι Βαρέα και Ανθυγιεινά και τα υπόλοιπα 3.000 Μικτά.

Μητέρες με Ανήλικο Τέκνο

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ

ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2010

55

ΠΛΗΡΗ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2011

57

ΠΛΗΡΗ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2012

60

ΠΛΗΡΗ

18,4

5.500

ΑΠΟ 1/1/2013

65

ΠΛΗΡΗ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2010

50

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2011

52

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

18,4

5.500

ΕΩΣ 31/12/2012

55

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

18,4

5.500

ΑΠΟ 1/1/2013

53

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης

Ορισμός: Πλασματικός Χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να εξαγοραστεί από τον ασφαλιζόμενο, ώστε να αυξηθούν τα ένσημα του, είτε για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ποιο γρήγορα είτε για να αυξήσει το ποσό της σύνταξης του. Ο πλασματικός χρόνος μπορεί να αναγνωριστεί ανεξάρτητα με το ταμείο που είναι ασφαλισμένος (Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. – ΔΗΜΟΣΙΟ). Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ποιος χρόνος μπορεί να εξαγοραστεί, με ποιο ποσό και που θα ωφελήσει (στην θεμελίωση δικαιώματος ή στην προσαύξηση της σύνταξης). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 Ημέρες Εργασίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ

ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20% ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 6,67% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΩΣ 300 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ***

26% ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

26% ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΟΓΩ ΤΕΚΝΩΝ (300 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 600 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ)****

ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

*** Αναγνωρίζεται ο χρόνος για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές.

**** Ο πλασματικός χρόνος αναγνωρίζεται για όσα τέκνα γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.
Με νέο έγγραφο (ΕΓΓΡ. Φ. 80000/OIK. 22458/1664/2-9-2010)  η προσμέτρηση του Πλασματικού Χρόνου του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008   είναι ανεξάρτητος από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1/1/2000).

Η έναρξη ισχύος του παραπάνω πίνακα είναι από την 1/1/2011 και ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

2011

4 ΕΤΗ

2012

5 ΕΤΗ

2013

6 ΕΤΗ

ΑΠΟ 1/1/2014

7 ΕΤΗ

Κύρια Σύνταξη με το παλιό και νέο ασφαλιστικό σύστημα

Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και  συγκρίνει της αποδοχές που λαμβάνει ο συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. με το παλιό (μέχρι 31/12/2010) και με το νέο (από 1/1/2011) ασφαλιστικό σύστημα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο υπολογισμός που φαίνεται θα έχει απόκλιση με τους ασφαλισμένους που βγαίνουν σε λίγα χρόνια στην σύνταξη γιατί εκεί θα ακολουθηθεί ο μικτός τρόπος, δηλαδή:

1.       Για τα χρόνια που έχουν εργαστεί μέχρι την 31/12/2010 θα υπολογιστεί με την παλιά μέθοδο,

2.       Για τα έτη εργασίας από το 1/1/2011 και μετά με την νέα μέθοδο.

Οπότε στα ποσά που παρουσιάζουμε κάνουμε την παραδοχή ότι ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί για το σύνολο του εργασιακού του βίου στο παλιό ή στο νέο σύστημα υπολογισμού. Επίσης ο πίνακας δεν μπορεί να αποτυπώσει ολοκληρωτικά τις συνέπειες με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθώς είναι αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό συμβαίνει γιατί με το παλιό σύστημα αρκούσαν 5 Έτη για να υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές, ενώ με το νέο σύστημα λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές ολόκληρου του εργασιακού βίου, οι οποίες θα προσαρμόζονται κάθε φορά με τον πληθωρισμό αλλά και ένα συντελεστή αναπλήρωσης.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ

800

495

495

507

495

572

495

1.000

495

495

544

495

625

500

1.100

495

495

562

495

652

550

1.200

504

495

581

495

678

600

1.300

516

495

599

520

705

650

1.400

528

495

618

560

731

700

1.500

540

495

636

600

758

750

1.600

552

495

654

640

784

800

1.700

564

510

673

680

811

850

1.800

576

540

691

720

837

900

1.900

588

570

710

760

864

950

2.000

600

600

728

800

890

1.000

2.100

612

630

746

840

917

1.050

2.200

624

660

765

880

943

1.100

2.300

636

690

783

920

970

1.150

2.400

648

720

802

960

996

1.200

2.500

660

750

820

1.000

1.023

1.250

2.600

672

780

838

1.040

1.049

1.300

2.700

684

810

857

1.080

1.076

1.350

2.800

696

840

875

1.120

1.102

1.400

2.900

708

870

894

1.160

1.129

1.450

3.000

720

900

912

1.200

1.155

1.500

 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ

800

634

495

727

560

840

1.000

702

600

819

700

960

1.100

736

660

864

770

1.020

1.200

770

720

910

840

1.080

1.300

805

780

956

910

1.140

1.400

839

840

1.002

980

1.200

1.500

873

900

1.048

1.050

1.260

1.600

907

860

1.094

1.120

1.320

1.700

941

1.020

1.139

1.190

1.380

1.800

976

1.080

1.185

1.260

1.440

1.900

1.010

1.140

1.231

1.330

1.500

2.000

1.044

1.200

1.277

1.400

1.560

2.100

1.078

1.260

1.323

1.470

1.620

2.200

1.112

1.320

1.369

1.540

1.680

2.300

1.147

1.380

1.415

1.610

1.740

2.400

1.181

1.440

1.460

1.680

1.800

2.500

1.215

1.500

1.506

1.750

1.860

2.600

1.249

1.560

1.552

1.820

1.920

2.700

1.283

1.620

1.598

1.890

1.980

2.800

1.318

1.680

1.644

1.960

2.040

2.900

1.352

1.740

1.690

2.030

2.100

3.000

1.386

1.800

1.736

2.100

2.160

Η ειδική εισφορά στις συντάξεις (ΛΑΦΚΑ)

Τέλος θα πρέπει να υπολογιστεί και ο Νέος ΛΑΦΚΑ που πρόκειται να επιβαρύνει τις συντάξεις που είναι άνω των 1.400 Ευρώ. Η επιβάρυνση υπολογίζεται από 3% έως 10%, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης και εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

1.400 ΕΥΡΩ

1.700 ΕΥΡΩ

3%

1.701 ΕΥΡΩ

2.000 ΕΥΡΩ

4%

2.001 ΕΥΡΩ

2.300 ΕΥΡΩ

5%

2.301 ΕΥΡΩ

2.600 ΕΥΡΩ

6%

2.601 ΕΥΡΩ

2.900 ΕΥΡΩ

7%

2.901 ΕΥΡΩ

3.200 ΕΥΡΩ

8%

3.201 ΕΥΡΩ

3.500 ΕΥΡΩ

9%

3.501 ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΑΝΩ

10%

Επικουρικές Συντάξεις

Εκτός από την κύρια σύνταξη, ο συνταξιούχος θα έχει να λάβει και την επικουρική σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται με τρόπο διαφορετικό από ότι με το σύστημα που ισχύει μέχρι 31/12/2010. Με το παλιό σύστημα ο συντελεστής κυμαινόταν από 20% έως 50%. Με το νέο σύστημα το ύψος της επικουρικής σύνταξης θα καθορισθεί μετά τις αναλογιστικές μελέτες των Ταμείων Ασφάλισης το 2011. Επίσης μια επώδυνη αλλαγή για τις επικουρικές συντάξεις είναι ότι το κράτος θα σταματήσει να εγγυάται την καταβολή τους. Αυτό σημαίνει ότι όποτε προκύπτει έλλειμμα σε κάποιο ταμείο, αυτό θα είναι υποχρεωμένο να μειώνει τις παροχές προς τους ασφαλισμένους.