43 αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑ

43 αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑ 43 αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑ

43 αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑ

Ανακοινώθηκαν οι 43 μόνιμες αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο από τα ΚΕΠΑ και θα θεωρούνται οι πάσχοντες ως πάσχοντες από μόνιμη αναπηρία.

Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες για τις οποίες η διάρκεια τους θα προσδιορίζονται ως επ’ αόριστον αναπηρίες υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης.

Σημειώνεται ότι με την κατάρτιση της λίστας πλέον δεν χρειάζεται οι πάσχοντες από τις 43 αναπηρίες αυτές να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

«Με απόφαση που υπογράψαμε σήμερα, δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς συμπολίτες μας», δήλωσε με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο κ. Βρούτσης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Α/Α

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Αιματολογικές παθήσεις

   

1.

Αιμοσφαιρινοπάθειες

Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)

Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

σελ 23318 §1 σελ 23318 §1.1

σελ 23318 §1.2

>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος

Νέκρωση κεφαλής μηριαίου

 

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

   

2.

Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23345

3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ

Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)

3.

Σαρκοείδωση     πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23348

4.

Πνευμονική   υπέρταση-     πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου

σελ 23350

5.

Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις

σελ 23356

 

Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος

   

6.

Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω

σελ 23377 §12

Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο

7.

Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων

σελ 23377 §13

 
 

Παθήσεις πεπτικού συστήματος

   

8.

Μεταμόσχευση ήπατος

σελ. 23391

 
 

Μεταβολικές παθήσεις

   

9.

Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω

 

Τύπος ΙΙΙ

 

Δερματολογικά νοσήματα

   

10.

Μελαγχρωματική ξηροδερμία

σελ 23406 §Q82.1

 

11.

Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

σελ 23406 §Q81

 
 

Ψυχικές διαταραχές

   

12.

Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23413 §1

 

13.

Νοητική υστέρηση

σελ 23416 §8

 

14.

Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος

   

15.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

σελ 23417

 
 

Νοσήματα του νευρικού συστήματος

 

 

 

16.

Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson

σελ 23419 §2.1

 

17.

ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23419 §2.2

 

18.

Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα

σελ 23420 §3.3

 

19.

Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

σελ 23420 §3.4

 

20.

Εγκατεστημένη ημιπληγία-   ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν   αναμένεται   πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας

σελ 23421 §4.3

 

21.

Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.

σελ.23422 §4.5

Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων-> χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη

Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρωνΧαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από

ορθοκυστικές διαταραχές, μη

αναστρέψιμη

22.

Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα:

Όταν      πρόκειται     για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)

σελ 23424 §5

 

23.

Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.

σελ 23428 §7.2

 
 

Ορθοπεδικές παθήσεις

   

24.

Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων

σελ 23431 §3.1

 

25.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά     την   ολοκλήρωση   των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις,     απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.

σελ 23434-23435

§3.4

 

26.

Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων

σελ 23435 §4.1

 

27.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)

σελ 23435 §4.4

 

28.

Αρθρογρύπωση

σελ.23440

Νευρομυϊκό Σύνδρομο

 

Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα

   

29.

Αλαλία εκ κωφώσεως

σελ 23444

 

30.

Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση

   

31.

Γλωσσεκτομή

σελ 23451

 

32.

Δυσκινησία   γλώσσας     (σε   μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)

σελ 23451

 

33.

Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου

σελ 23451

 

34.

Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

σελ   23452 και 23455

 
 

Χειρουργικές παθήσεις

   

35.

Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία

σελ 23460 §1.4.6 και

§7

 

36.

Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

σελ 23460 §1.5

 
 

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού

   

37.

Μερική   ή     ριζική   πεεκτομή   με     ή χωρίς ουρηθροστομία

σελ 23476

 
 

Παθήσεις οφθαλμών

   

38.

Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση

σελ 23478 -79

Αναφέρεται η αιτία

Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»

39.

Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

σελ 23480

 
 

Νεφρολογικές παθήσεις

   

40.

ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση

σελ 23486 §6

Στάδιο 5ο

41.

Μεταμόσχευση νεφρού

σελ 23486 §7

 

42.

Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2

σελ.23487

 
 

Ογκολογικές παθήσεις

   

43.

Κακόηθες νεόπλασμα   τελικού     σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

 

Οι μεταστάσεις θα

πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση