ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

koinofelis54

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σας παρουσιάζουμε έναν πλήρη οδηγό για το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας σε φορείς σε όλη την Ελλάδα


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το προγράμμα  αυτό της ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εντάσσετε στο πλαίσιο  της άμεσης ανταπόκρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης  των επιπτώσεων που έχει η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών .

Στόχος των  προγραμμάτων Κοινωφελής εργασίας είναι αφ’  ενός η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία  και τον κίνδυνο φτώχειας και  αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας  ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Μέσω των  προγραμμάτων, της Κοινωφελής εργασίας 57.400 συνολικά άνεργοι συμπολίτες μας εξασφαλίζουν απασχόληση, που είναι και το ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα  της παρέμβασης αυτής, για διάστημα 5 μηνών. Το επίδομα κοινωφελής εργασίας ανέρχεται σε 625€ το μήνα.

Στα Προγράμματα της  Κοινωφελής Εργασίας περιλαμβάνονται  ενδεικτικά:

- έργα κοινωφελής  χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών,
- δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
- υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
- δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

-αλλά και Διοικητικούς σε φορείς που χρειάζονται να καλύψουν θσεις μέσω απο την Κοινωφελή εργασία

Η πρόσληψη των ανέργων γίνεται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και  οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες  φορείς (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και  τα νομικά τους πρόσωπα κι εν γένει  κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα), οι οποίοι έχουν συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με τους Φορείς Απασχόλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση  της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνδυαστική μοριοδότηση που προβλέπεται με σειρά κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενισχύεται και η αντικειμενική επιλογή των ωφελουμένων.

Αριθμός θέσεων ανά Περιφέρεια και Φορέα στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  • Οι υποψήφιοι για θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας (ΚΟΧ) μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση που υπάρχει σε σύνδεσμο ακριβώς από πάνω  (κοινό για όλες τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).
  • Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί αφού εκτυπωθούν όλες οι σελίδες του μπρος - πίσω.
  • Αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση του δικαιούχου οπού θα την βρείτε στον σύνδεσμο ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΩΡΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ , ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,koinvfelhs ergasia