ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος ή Κοινότητα

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

γ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Κόστος

Μηδέν