ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

eett

ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥΣ

Διευκρινίσεις για την υπηρεσία της συστημένης επιστολής δημοσιεύει η ΕΕΤΤ μετά από σημαντικό αριθμό καταγγελιών, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Η υπηρεσία της συστημένης επιστολής προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου και παροχή υπογεγραμμένης απόδειξης στον αποστολέα για την παράδοση στον παραλήπτη.

- Η διανομή των συστημένων αντικειμένων σε αστικές περιοχές πραγματοποιείται από το διανομέα μόνο μία φορά στην αναγραφόμενη διεύθυνση. Τα συστημένα αντικείμενα επιδίδονται στους ίδιους τους παραλήπτες ή στους πληρεξούσιούς τους. Ειδικά για τις πολυώροφες οικοδομές οι διανομείς υποχρεούνται να επιδώσουν μέχρι τον πρώτο όροφο, αν δεν υπάρχει ανελκυστήρας και σε όλους τους ορόφους αν υπάρχει.

- Αν δεν είναι δυνατή η επίδοση του αντικειμένου, εξαιτίας απουσίας του παραλήπτη, ο διανομέας εκδίδει ειδοποιητήριο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ευανάγνωστα τις απαραίτητες πληροφορίες (αριθμός άφιξης, κατάστημα επίδοσης και ώρες συναλλαγής, ώρα έκδοσης του ειδοποιητηρίου, χρονικό διάστημα παραμονής του ταχυδρομικού αντικειμένου στο ταχυδρομικό κατάστημα κ.ά.). Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν προσέλθει στο κατάστημα μετά το ειδοποιητήριο για την παραλαβή του αντικειμένου, το κατάστημα εκδίδει σε τρεις ημέρες υπενθύμιση ειδοποίησης, την οποία ο διανομέας τοποθετεί στην γραμματοθυρίδα του παραλήπτη. Το συστημένο αντικείμενο παραμένει στο ταχυδρομικό κατάστημα προορισμού για 15 ημέρες και στη συνέχεια, εφόσον δεν επιδοθεί, επιστρέφεται στον αποστολέα.