ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

oga

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΓΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α.

Τρίτη 5.06.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΓΑ - ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι: Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Γ’ διμήνου 2012, λόγω τεχνικών προβλημάτων, προβλέπεται να καταβληθούν την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012. Γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος και την καταβολή τους νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ