Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ αλλάζουν τα κριτήρια

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ αλλάζουν τα κριτήρια Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ αλλάζουν τα κριτήρια

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ αλλάζουν τα κριτήρια

Αλλαγές; στα κριτήρια για το Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ προβλέπει υπουργική απόφαση που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr. Οι αλλαγές αφορούν τους ανέργους , τους πολύτεκνους αλλά και τα όρια κατανάλωσης για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή του μεταβάλλονται τα κριτήρια για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ που πρέπει να πληρούν οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr αλλαγή στο Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ προβλέπεται και για τους πολυτέκνους αφού έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στο Κοινωνικό Τιμολόγιο όταν παύει να χορηγείται το πολυτεκνικό τιμολόγιο .Το πολυτεκνικό τιμολόγιο λήγει όταν ένα από τα τέσσερα τέκνα παύει να είναι προστατευόμενο και δεν είχαν πριν το δικαίωμα να ενταχθούν στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Επίσης αλλαγές προβλέπονται και για τους ανέργους αφου στο φορολογούμενο εισόδημα που υπολογίζεται για να χορηγηθεί το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους.

Η απόφαση που παρουσιάζει το δικαιολογητικά προβλέπει ότι ειδικά για τους δικαιούχους που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης  η ένταξη στο Κοινωνικό τιμολόγιο. γίνεται για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12), ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Οι τιμές του Κ.Ο.Τ. που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh.

Έτσι εαν περνούν οι παραπάνω καταναλωτές το όριο κατανάλωσης δεν θα κόβεται το κοινωνικό τιμολόγιο αλλά θα χρεώνονται χωρίς το κοινωνικό τιμολόγιο οι παραπάνω κιλοβατώρες από τις 2000.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές στα κριτήρια όσοι δικαιούχοι πλέον έκαναν αιτήσεις την 01.02.2013 για το Κοινωνικό Τιμολόγιο θα επανεξετάζονται από την ΔΕΗ με προθεσμία 30 ημέρες από σήμερα.