Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές 2014

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές 2014 Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές 2014

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές 2014

Εως την 28η Φεβρουαρίου 2014 θα μπορούν οι πολίτες υπηκοότητας χωρών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης που διαμένουν στην χώρα μας και επιθυμούν να ψηφίσουν στις Δημοτικές εκλογές 2014 και τις Ευρωεκλογές 2014 να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών και των Ευρωεκλογών 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις Ευρωεκλογές 2014, οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην περίπτωση, που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου διαμονής τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που παρουσιάζει πρώτο το dikaiologitika.gr για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής.

Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης, αποστέλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Οι πολίτες της Ε.Ε. που θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές 2014 στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. στο κράτος μέλος καταγωγής τους , προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα και στη χώρα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας .