ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ 4η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ 4η ΥΠΕ ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ 4η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ 4η ΥΠΕ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού για την 3η ΥΠΕ και 4η ΥΠΕ για τρείς ειδικότητες.

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι απεστάλησαν στην 3η ΥΠΕ και 4η ΥΠΕ, τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕ Νοσηλευτικής (κωδ.305)

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. 211)
ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) (κωδ. 212)

Κωδ. θέσεων 3ης ΥΠΕ

Κωδ. θέσεων 4ης ΥΠΕ

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τις αρμόδιες ΥΠΕ